Hàng “nóng” tháng 9 đã về!

Leave a comment
@ SPICY news!

Porsche 911 GT3 RS, Audi Q5 và BMW 330i đã cập cảng Sài Gòn và đang làm thủ tục hải quan để về Chili Pepper Garage kịp chào mừng Quốc khánh 2-9 :D! Ồ ze!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s