Địa chỉ mới cho giới sưu tập mô hình tĩnh

1 comment
@ SPICY news!

Giới sưu tập mô hình tĩnh, đặc biệt là mô hình diecast tại Sài Gòn nói riêng và Việt Nam nói chung lại có thêm một sân chơi chung mới toanh – Mohinhtinh.com. Forum được lập ra bởi một số thành viên  gạo cội của clbmohinh.com vốn đã nổi tiếng gần xa trong giới sưu tập mô hình tĩnh và mô hình động (RC), hiện được xem là cộng đồng sưu tập mô hình diecast lớn của Việt Nam hiện nay.

Sự xuất hiện của mohinhtinh.com có thể nói là một bước phát triển chuyên biệt hơn, tiến hoá hơn của giới sưu tập mô hình tĩnh Sài Gòn. Do đó mohinhtinh.com cũng có các ưu điểm nổi bật. Hy vọng forum sẽ sớm trở thành một ngôi nhà chung thực sự của cộng đồng sưu tập mô hình tĩnh khắp nơi.

One thought on “Địa chỉ mới cho giới sưu tập mô hình tĩnh”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s