Ferrari 550 Barchetta

Leave a comment
Ferrari

Đây là chiếc Ferrari cuối cùng trong bộ sưu tập Ferrari 1:43 của Hotwheels. Ferrari 550 Barchetta mui trần là chú ngựa anh em song sinh với 550 Maranello mui cứng ra đời vào 1996 và được sản xuất đến năm 2001.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s