Huấn luyện vượt đường núi

Leave a comment
@ SPICY news!, Armored vehicles

Sáng 22.5.2012, trong cái nắng cực kỳ gay gắt của Sài Gòn, Chili Pepper P.A.N.D.O.R.A – tổ chức chuyên biệt về khí tài quân sự của Chili Pepper Garage vừa mới thành lập, đã đã bắt đầu tổ chức các hoạt động huấn luyện cho tiểu đoàn tăng-thiết giáp số 1 của mình tại khu vực mấy ngày trước đoàn off-road Chili Pepper Garage đã ‘nếm mùi’.

Humvee Commander chở các sĩ quan huấn luyện đi thực địa, quan sát địa hình, chuẩn bị các phương án hướng dẫn vượt địa hình hiểm trở các cấp độ.

Tiến hành briefing cho các kíp xe. Lần huấn luyện này sẽ huấn luyện cho 52 chiến binh thuộc tiểu đoàn tăng-thiết giáp số 1, thuộc Chili Pepper P.A.N.D.O.R.A. Xe tăng sử dụng để huấn luyện bao gồm 1 tăng Mỹ Abrams M1A1, 1 tăng Nga T-80U và 1 tăng Israel Merkava MK2. Các kíp xe sẽ luân phiên lần lượt điều khiển cả 3 loại tăng thông dụng của thế giới trong quá trình huấn luyện.

Tập vượt đường hiểm trở đúng kỹ thuật và có pháo thủ canh chừng.

Kíp Merkava lúc đầu khá chật vật, tháp pháo quay sai kỹ thuật…

…và chỉnh lại ngay lập tức

Kíp T-80U cũng không chịu thua dễ dàng.

Pháo thủ trên Abrams M1A1 ra hiệu cả toán đã vượt núi thành công.

Về căn cứ, kết thúc ngày huấn luyện vất vả đầu tiên.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s