Porsche 911 Turbo (997)_RE:PROJECT

Leave a comment
Porsche

Vừa chụp lại một trong những em Porsche 911 tui thích nhất (hơ…hình như em 911 nào mình cũng nói thế thì phải ^^). Một trong những mẫu hiếm hoi của Joy City thể loại xe hơi tỉ lệ 1:24 có thể tìm thấy tại Sài Gòn. Joy City vốn nổi tiếng ở đây với các dòng motor sport hơn là xe hơi như thế này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s