Renault Twingo RS_SASHIMI project

Leave a comment
Renault

SASHIMI project hay dự án cá sống :D, thử nghiệm xì-tai chụp hình thô bằng điện thoại, xử lý + show hình theo từng frame dạng như stop motion để giới thiệu các góc khác nhau của xe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s