Chili164 – Sau giờ làm

Leave a comment
Chili164

Hôm nay Chili Pepper Garage chính thức khai trương project Chili164, chuyên dành cho các loại mô hình tỉ lệ 1:64 :D. Chili164 sẽ tập trung theo chủ đề, hạn chế chụp đơn lẻ và giới thiệu về các mẫu xe như Chili Pepper Garage truyền thống. Sở dĩ chọn hướng theo chủ đề là vì hạn chế của 1:64 là không thể chi tiết và cáu cạnh được như các mẫu 1:24.

Bên dưới là những bức ảnh đầu tiên của Chili164, chủ đề ‘sau giờ làm – After work’, nhóm kỹ sư, thợ máy của P.A.N.D.O.R.A thường có thói quen…đua xe sau những giờ làm việc miệt mài với các khí tài quân sự. Phó nháy của Chili Pepper Garage đã được cử đến bãi sau để ‘săn’ những khung hình độc về các anh em thợ máy P.A.N.D.O.R.A.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s