Server’s down!

Leave a comment
@ SPICY news!

2 forum mô hình tĩnh đang gặp sự cố về hệ thống, clbmohinh.com không truy cập từ tối qua, 18.10 và mohinhtinh.com cũng gặp tình trạng tương tự. Hiện chưa thấy bất cứ thông báo nào trên các kênh truyền thông khác của 2 forum này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s