Tự tạo figure với máy in 3D – Making your own figures with 3D printer

Leave a comment
@ SPICY news!

Tưởng tượng một ngày nào đó bạn có thể tự tạo những mô hình figure, những phiên bản mô hình tĩnh của chính mình! Đó thực sự là một giấc mơ của các nhà sưu tầm mô hình! Và giấc mơ này đã thực sự trở thành hiện thực với máy in 3D của Nhật Bản!

Với cái giá 250$ cho một mô hình tĩnh 1:18 hay 1:24 của chính mình với độ chính xác cao thì tính ra cũng không quá mắc ^^.

——–

This article is totally lighten my day! Such an awesome news for model collectors: from now on, you are able to create YOUR OWN figure (1:18 or 1:24 scale) with this 3D printer in Japan! With 250$ for each figure, I think that’s not too expensive for owning a small version of yourself :).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s