Hậu (quả) reunion :D

Leave a comment
@ SPICY news!, TOMICA HAHA

1:64~1:100, Tomica

Buổi tối hôm qua, 2 tháng 3 là buổi tối dành cho những người bạn thân thiết nhất cùng tụ tập tại Chili Pepper Garage ‘chén tạc chén thù’ :’). Lê la quên thời gian từ 6 giờ đến…hơn 11 giờ mới tàn tiệc, những câu chuyện không đầu không đuôi, lúc thì về công việc, khi thì lại là một nhân vật ‘khét tiếng khó đỡ’ nào đó, những xì-căng-đan nghề nghiệp, rồi những chuyện về mình…chúng cứ nối tiếp nhau lần lượt…

Nhưng buổi tiệc nào cũng đến lúc…dọn dẹp, và đây là lúc ‘lực lượng vệ sinh’ Chili Pepper Garage muốn ‘chạy làng’ nhất. Từ mờ sáng, các đội xe xúc, xe bốc, xe hốt…uể oải tề tựu về ‘hiện trường’ chè chén tối qua chuẩn bị cho ca lao động ngoài giờ cuối tuần T__T.

re-union_1 re-union_2 re-union_3 re-union_4 re-union_5re-union_6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s