Tomica ‘Flappy Bird’ tribute

Leave a comment
Chili164, Mitsubishi, Tribute

Tomica ‘Flappy Bird’ :[|] độ bởi Chili Pepper Garage – Mitsubishi Delica

Dù gì đi chăng nữa thì ‘chú chim chỉ hót được một nốt’ của Nguyễn Hà Đông cũng đã được cả Thế giới chú ý, điều có thể nói hiếm người nào trong chúng ta làm được. Tui nghĩ, bà con mình nên đón nhận Flappy Bird trở về như một người hùng, đừng cứng lòng mà chê bai tị hiềm nữa.

flappy-bird-chilipeppergarage

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s