Feb.16

Leave a comment
Lego, Tiêu Ớt Tơn - the town

This slideshow requires JavaScript.

sự kiện đã diễn ra trong tuần ở Tiêu Ớt Tơn. hoạt động dọn dẹp công viên hậu Tết và tiền Valentine’s dẫn đến phát hiện bất ngờ về sự tồn tại của ‘Thần điêu đại hiệp’. bác Kim Dung chắc sẽ không thích điều này :v. sau đó toà thị chính Tiêu Ớt Tơn cũng đã công bố logo mới của thị trấn. logo lần này vẫn nền đỏ nhưng mang hơi hướm vintage nhiều hơn với phông chữ gợi thời kỳ industrial era vốn được dùng khá phổ biến tại Sài Gòn trước 1975.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s