All posts filed under: Pontiac

2005 Pontiac GTO Ram Air 6

2005 Pontiac GTO Ram Air 6

Hôm nay, tui đã vấp phải…một sự may mắn lớn, tui đã tìm ra 2005 Pontiac GTO Ram Air 6 của Welly! Một chiếc màu xanh lục, ngay tại Sài Gòn! Một huyền thoại Mỹ đã lăn bánh tới Chili Pepper Garage! Huyền thoại cơ […]

Leave a comment