All posts filed under: Subaru

Subaru Sambar – Noodle truck

Subaru Sambar – Noodle truck

Takara Tomy No.10, 1:55 Subaru Sambar là mẫu xe của hãng Subaru sản xuất riêng cho thị trường Nhật Bản, đây cũng là mẫu Keitora đầu tiên của Nhật. Sambar bao gồm cả microvan và Kei truck – một dạng xe bán tải kiểu pick-up theo cách […]

1 comment