All posts filed under: Tri-wheels

Tuk Tuk – Đặc sản Thái Lan

Tuk Tuk – Đặc sản Thái Lan

  Đánh giá của Chili Pepper Garage Đặc sản Thái Lan không nặng mùi..sầu riêng đây!! Em này gom được trong đêm cuối cùng đi dạo chợ đêm Pratunam sau khi ‘mát trời ông địa’ (+ cháy túi..hic) ở khu Central World. Vét túi còn […]

1 comment