All posts filed under: WIP

Mercedes-Benz 600 SEL – W.I.P

Mercedes-Benz 600 SEL – W.I.P

Ngày 7 Nội thất bên trong có..ốp vân gỗ đỏ (loại nhân tạo – thân thiện môi trường, giá thành chỉ bằng 1/30 so với gỗ đỏ thật) làm điểm nhấn giữa nội thất da nâu cocoa sang trọng (cũng là da nhân tạo). Sở […]

Leave a comment